Welkom bij

Wereldwinkel Den Bosch

Wereldwinkels en fairtrade

Bijna 200 Wereldwinkels verkopen de mooiste wereldcadeaus. Volgens eeuwenoude tradities gemaakt, met een hedendaags tintje. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht.

Door de handel met fairtrade bedrijven (intermediair tussen vraag en aanbod) verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen. En krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. 

Eerlijk is eerlijk

Fairtrade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu. Veel van de mensen die de producten maken zijn arm en maken vaak weinig kans op ontwikkeling. Zonder deze fairtrade hebben zij minder of geen toegang tot de westerse exportmarkt. Bij fairtrade gaan erkende fairtrade bedrijven langdurige handelsrelaties aan met de producenten in ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen producenten beter investeren in hun eigen toekomst. Fairtrade betekent ook een eerlijke prijs voor een eerlijk product. De makers krijgen hierdoor de ruimte om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen. Door het kopen van een fairtrade cadeau in een Wereldwinkel kun je het leven van producenten in ontwikkelingslanden veranderen.

Echt fairtrade?!

In internationaal verband zijn in 2001 criteria opgesteld om fairtrade te kunnen toetsen op betrouwbaarheid en kwaliteit, namelijk: respect voor mens en milieu, een duurzame handelsrelatie, ondersteuning van producentenorganisaties en transparantie van de handelsketen. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld bij fairtrade geen sprake is van kinderarbeid, er goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn en arbeiders een leefbaar loon krijgen. 

Hoe zit het nou met fairtrade?

Wereldwinkels verkopen mooie cadeaus: Gifts & Living (non-food) producten zoals sieraden en servies, maar een aantal Wereldwinkels verkopen ook voedingsmiddelen met een fairtrade keurmerk zoals dat van Stichting Max Havelaar. Niet alle producten in de Wereldwinkels dragen een keurmerk terwijl ze wel fairtrade zijn omdat bijvoorbeeld het Max Havelaar keurmerksysteem vooral van toepassing is op grondstoffen, die onder andere gebruikt worden voor voedingsmiddelen. 

Leveranciers zijn goed bezig

In Nederland is het de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) die een erkenningsysteem hanteert voor leveranciers die fairtrade artikelen importeren uit het buitenland. Wereldwinkels kopen hun fairtrade producten voor 80% bij deze erkende leveranciers. Deze leveranciers voeren allemaal een maatschappelijk verantwoord en sociaal beleid. 

Check, check, dubbelcheck

In Nederland toetst de LVWW of de leveranciers aan de minimale eisen van fairtrade voldoen. Onafhankelijke controleurs voeren deze controles uit. De leverancier moet aantonen dat zij volgens de fairtrade criteria werken. Ook worden eisen gesteld aan de importeur in verband met de ondersteuning van producenten. De producenten moeten de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen waarbij de leverancier financiële, technische of organisatorische ondersteuning geeft. Bij de producenten in het buitenland worden op de productielocaties steekproefsgewijs controles uitgevoerd om te kijken of ze de fairtrade criteria écht naleven.

Cadeaus met een boodschap

Een internationaal of nationaal keurmerk voor fairtrade Gifts & Living producten is er nog niet. Voor de Nederlandse markt werkt diezelfde LVWW aan een keurmerk of label voor deze Gifts & Living producten.